Styrelsen har konstituerat sig enligt följande

Maria Hagbom – (ordförande och medlemsansvarig)

maria.hagbom@moderat.se

– Alexander Saednia (vice ordförande och vice val och kampanjledare)

niasaed@yahoo.com

– Magnus Svensson – (sekreterare, webb och informationsansvarig)

magnus.svensson@moderat.se

– Siv Hallqvist (kassör och vice val- och kampanjledare)

burhal@telia.com

– Evelina Kogsta (val- och kampanjledare)

evelina.kogsta@moderat.se

-Mikael Holm (utbildningsledare)

– Loulou du Rietz Svensson (vice utbildningsledare)

– Inger Mohlin (mötesansvarig)

inger_mohlin@hotmail.se