Vårens aktiviteter

Den nya styrelsen som valdes vid årsmötet den 4 mars i år har nu kommit igång med planeringen av aktiviteter för året. Det planeras för kampanjer och utbildningar för alla medlemmar. Vi ändrar lite inriktning än tidigare år för hur och när kampanjerna och aktiviteterna kommer att genomföras. Från att förra året till största del genomfört studiebesök hos företag och välfärdsverksamheter kommer vi under året mer inrikta oss på att värva nya medlemmar. Vi kommer också att börja kampanja vid Bromma Blocks under våren, samt vad vi benämner som ”plocka-skräp” kampanjen. För vårens aktiviteter se nedan.

När det gäller utbildningar så planerar vi för en medlemsutbildning under hösten och nästa vår med inriktning på att rusta medlemmarna att kandidera i valet 2014 och för den kommande valrörelsen. Mer information dessa utbildningar kommer senare.

Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om det är något ni undrar över.

Kampanjer under våren

  • 20/4 Kampanj i Bromma Blocks 12-13.
  • 27/4 Kampanj Bromma Blocks 14-15.
  • 18/5 Plocka skräp vid Brommaplan. 11-12.
  • 1/6  Kampanj Annedal. Information om tid och plats kommer senare