Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår följande kandidater för val på årsstämman:
Ordförande
Maria Hagbom

Vice ordförande

Alex Saednia

Ledamöter

Michael Holm
Evelina Kogsta
Carina Klevenvall
Magnus Svensson
Elvira Hellsten
Ann Burgess

Revisor

Lars-Arnold Ihrfors
Suppleant
Mats Oldstedt

Medborgarskolan

Ordinarie
Gunilla Ehlin
Suppleant
Ann Burgess

Ombud till förbundsstämman 2015: 9 ordinarie

Maria Hagbom

Alex Saednia

Michael Holm
Evelina Kogsta
Carina Klevenvall
Magnus Svensson
Elvira Hellsten
Ann Burgess
Andreas Berglöf

 

Ersättare
Erik Öman
Mats Oldstedt
Marianne Holm
Lars-Arnold Ihrfors
Gunilla Ehlin
Loulou Svensson