Styrelsens ansvarsområden

Styrelsens medlemmar har valt att under det kommande verksamhetsåret ansvara för ett område de är intresserade av.

Följande områden har valts av följande styrelseledamöter:

Bussar och T-bana                                  Magnus Svensson
Äldrevård                                                 Siv Hallqvist och Marie Vallée
Barn- och ungdom                                    Ulrika Mattsson och Inger Mohlin
Brommaplan                                              Mats Olstedt
Stadsplanering/Trygghet                           Maria Hagbom och Alexander Saednia
Idrott                                                          Andreas Berglöf

Syftet med de olika arbetsområdena är dels att höja kunskapen kring de olika områdena och dels att genom arbetsgrupperna skapas naturliga organ för en mer utåtriktad aktivitet i föreningen via exempelvis uppsökande verksamhet, etc. Detta för att visa våra väljare (och framför allt potentiella väljare) att Moderaterna finns, att Moderaterna lyssnar och att Moderaterna är engagerade även mellan valen. Varje ansvarig styrelseledamot väljer själv arbetssätt. Men vi får säkert anledning att återkomma senare, ev. vid medlemsmöten.

//Styrelsen