Nya styrelsen har konstituerat sig enligt följande

Brommamoderaterna hade igår konstituerande styrelsemöte och konstituerade sig enligt följande:

Ordförande: Maria Hagbom

vice Ordförande: Alexander Saednia

sekreterare: Magnus Svensson

Kassör: Michael Holm

Val och kampanjledare och vice: Evelina Kogsta och vice Ann Burgess

Webb/designsvarig: Elvira Hellsten

Medlemsansvarig och vice: Ann Burgess och Maria Hagbom.

Val av Information/Utvecklingsansvarig: Carina Klevenvall