Nomineringar till stift och kyrkomöte

Kyrkopolitiska rådet har utsett nomineringskommitté för valen till stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Nomineringskommitténs ledamöter kandiderar självfallet inte till varken stiftet eller till kyrkomötet. Nomineringskommittén består av Annette Lundquist Larsson, ordf, Oscars, Solveig Fröberg, Lidingö, Lise-Lotte Fylking, St Göran, Benkt Kullgard, Sollentuna och Bengt Säberg, Huddinge.

Med detta brev vill vi inbjuda till nomineringar av kandidater till stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Nomineringsgruppen moderaterna har innevarande mandatperiod 11 mandat i kyrkomötet och 27 mandat i stiftsfullmäktige. Vår ambition är självfallet att vi ska öka antalet mandat.

Förutsättningen för att man ska få kandidera är att man är medlem i Borgerligt alternativ och att man därmed delar värdegrunden (bifogas). Medlemsavgiften ska vara betald senast dagen innan nomineringsstämman. Bifogad kandidatförsäkran ska också vara undertecknad. Lämna gärna en kort presentation av de nominerade.

Nomineringarna ska vara nomineringskommittén tillhanda senast fredagen den 30 november 2012. Nomineringarna mailas till annette.lundquist.larsson@moderat.se alternativt skickas till Annette Lundquist Larsson, Fredrikshovsgatan 3A, 115 23 Stockholm.

Valsedlarna kommer att fastställas vid en nomineringsstämma i Landstingssalen kl 18.00 den 20 februari 2013.