Moderatpubar

Styrelsen återkommer med nya tider och eventuellt annan lokal vid ett senare tillfälle. Puben vi tidigare använt oss av har begränsat sina öppettider. Vi undersöker ny lokal/nya tider.