Medlemskväll med Öppna Moderater

 

I kväll hade Brommamoderaterna besök av Fredrik Saweståhl, ordförande i Öppna Moderater. Öppna Moderater är Moderaternas HBT-nätverk. Nedan kan man i korthet läsa om vilka frågeställningar som togs upp och som Öppna Moderater fokuserar på.

Öppna Moderater arbetar nu med fyra politiska prioriteringar:

– Transfrågor med fokus på att få på plats en bra ny lag om könsfastställelse.

– Nya vägar till barn och familj – lösningar kring surrogat- och inseminationsfrågorna.

– Diskriminering och bemötande i vardagen. Skola, Hemtjänst, Äldreomsorg, Vård, Socialtjänst – kommun- och landstingfrågor.

– Internationella frågor inklusive asylfrågan.