Larsson/Tigerström (M): Nu bygger vi 850 nya bostäder i Bromma

Larsson/Tigerström (M): Nu bygger vi 850 nya bostäder i Bromma

På nästa exploateringsnämnd fattar Alliansen beslut om 850 nya bostäder och möjliggör samtidigt en upprustning av Brommaplans torg och anslutande stadsmiljö. Ett lyft för hela Brommas stadsutveckling.

– Stockholm behöver fler bostäder och med detta beslut får vi 850 nya bostäder i ett mycket attraktivt läge. Bromma utvecklas hela tiden som stadsdel och nu möjliggör vi en omfattande upprustning av hela Brommaplan. I stadsutvecklingsprojektet ingår även en inbyggd bussterminal och en ny handels- och infartsparkering, säger borgarrådet Joakim Larsson (M), exploateringsnämndens ordförande.

– Markanvisningen kommer att tillföra hela området ett välkommet tillskott av bostäder och arbetsplatser, samtidigt som Brommaplan kan integreras bättre med kollektivtrafik och en ny infartsparkering. Vi ser detta som ett rejält lyft för Brommaplan och ett konkret exempel på hur ett område kan utvecklas för att bättre passa stockholmarnas vardagsbehov, säger Jan Tigerström (M), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd.