Kyrkovalet 20/9

logo_kyrkoval

Vårt kampanjmaterial går nu som annons i lokaltidningen och delas även ut till hushåll i Bromma veckorna fram till valet:

Genom att rösta på Moderaterna i kyrkofullmäktigevalet bidrar Du till att Bromma församlings goda ekonomi och goda barn- och ungdomsverksamhet kan bibehållas.

Moderaterna vill:

• att vår kyrka välkomnar alla

• värna om den etik och moral och den tradition av medmänsklighet som i vårt land historiskt först och främst varit förbunden med kristendomen

• att vår kyrka ska vara tolerant och öppen för nya impulser

• ha ett innehållsrikt gudstjänstliv med god social kontakt mellan gudstjänstfirarna.

• ha ett berikande och brett musikliv knutet till gudstjänsterna

• ha ett fortsatt aktivt barn- och ungdomsarbete och samverka med förskola och skola • ha en diakonal verksamhet för alla och med huvudinriktning på besök hos sjuka och gamla, som inte kan komma till våra sammankomster

• att vår kyrka ska var en god arbetsplats där man med glädje och gemensamt med än fler frivilliga gör ett gott arbete

• ha en förhållandevis låg kyrkoavgift

• att Bromma församling i våra kyrkor erbjuder ett innehållsrikt och varierande gudstjänstliv.

• att Bromma församlings kyrkor ses som centrum för alla innevånare och att våra kyrkor är en naturlig träffpunkt.

Vill Du veta mer om Moderaterna i Svenska Kyrkan kontakta gärna Louise Du Rietz-Svenson tfn 08-37 07 22, Erik Öman tfn 08-25 11 77 eller Magnus Gutenberg tfn 08-37 73 85


Mer info om Moderaterna i kyrkovalet finns här.

På valdagen kan du rösta i en vallokal i den kyrka som ligger närmast där du bor. Vallokalerna är öppna kl. 8.00 – 11.00 och kl 13.00 – 20.00. Du får ditt röstkort med posten. På röstkortet står det vilken vallokal du ska gå till.

Före valdagen kan du rösta på två sätt:

1.  Brevrösta. Hämta ditt brevröstningspaket på församlingsexpeditionen, Stopvägen 120.

2.  Förhandsrösta. Du kan förhandsrösta på församlingsexpeditionen, Stopvägen 120, från måndag den 7 september till onsdag den 16 september. Öppettiderna är kl 13-16 på vardagar. Det är kvällsöppet tisdag den 8 och onsdag den 16 kl 17-20. Du kan även rösta lördag den 12 september kl 10-13.