Information från ordföranden

 

Vänner,

Sommaren är snart över och de flesta av oss är tillbaka i vardagen med skola och arbete och de välkända vardagliga rutinerna. Träden börjar redan skifta lite i färg, syrsornas musicerande är nästan öronbedövande och kvällarna börjar bli både mörka och lite kyliga.

Ja, nu har Bromma Moderaternas nya styrelse varit verksam i drygt 6 månader. Under detta första halvår har vi haft en välbehövlig återhämtning efter en tämligen tuff och arbetsam valrörelse. Vi behöver alla hämta krafter för att fortsätta vårt arbete och rusta oss inför nästkommande valrörelser. Främst har styrelsen arbetat i projektform för att höja styrelsens politiska kompetens. Varje medlem i styrelsen ha fokuserat på ett eget ansvarsområde. Vi går ut i olika verksamheter och visar att Bromma Moderaterna är intresserade och arbetar konkret med realpolitik, också mellan valrörelserna. Vi lyssnar och lär oss av hur det verkligen ser ut. Vad kan vi ta med oss till de politiker som kan och har möjlighet att påverka. Vi både kan och vill ställa krav på de politiker som representerar oss Moderater.

De olika områden (markerat i fetstil och versaler) som styrelsens medlemmar arbetar med är:

Marie Vallée, ordförande / TANDVÅRD INOM DEMENS- OCH  ÄLDREVÅRDEN

Mail: wineclassified@hotmail.com          Mobiltel: 0733-566 052

 

Andreas Berglöf, vice ordförande / TRYGGHET  OCH IDROTTSFRÅGOR

Mail: andreas_berglof@yahoo.com        Mobiltel: 0705-211 608

 

Maria Hagbom, sekreterare / STADSPLANERING

Mail: maria.hagbom@moderat.se           Mobiltel: 0736-828 496

 

Siv Hallqvist, vice val- och kampanjledare / ÄLDREVÅRD

Mail: burhal@telia.com                            Mobiltel: 0709-568 397

 

Inger Mohlin, mötesansvarig / BARN OCH UNGDOM

Mail: —–                                                  Mobiltel: 0708-186 368

 

Magnus Svensson, MUF / BUSSAR OCH T-BANA

Mail: magnus.svensson84@gmail.com

 

Mats Olstedt, kassör, vice mötesansvarig / BROMMAPLAN

Mail: mats.olstedt@swipnet.se                Mobiltel: 0739-337 759

 

Ulrika Mattsson, utbildningsansvarig / SKOLFRÅGOR

Mail: ulrika.mattsson@foyen.se              Mobiltel: 0737-195 104

 

Alexander Saednia, val- och kampanjledare / STADSPLANERING

Mail: nisaed@yahoo.com                         Mobiltel: 0707-146 693

 

Det har varit framgångsrikt att arbeta med dessa projekt. Bland annat har Magnus Svensson i sina kontakter med SL och bussbolagen uppmärksammat avsaknaden på säkerhetspolicy för chaufförer avseende mobiltelefoni i samband med körning. Detta ska man nu se över. Siv Hallqvist gör besök på dagverksamhet för dementa och får information om deras värdefulla arbete. Äldrevård är ett ämne vi tänker diskutera under en av våra PUB-kvällar. Maria Hagbom driver frågan om modernare stadsplanering, både genom kontakter med politiker och stadsbyggnadskontor samt genom sitt arbete som ersättare i Bromma stadsdelsnämnd. Ulrika Mattsson har varit i kontakt med skolor, polis och borgarråd i stadshuset för att värna om och få behålla skolpoliserna.

Ja som ni alla förstår så händer det en hel del. Det är inte bara kampanjarbete genom utdelning av material vid T-banestationen på Brommaplan. Vi delar ut miljövänliga papperskassar vid mataffärerna och handtag till plastkassar och bedriver kampanjarbete genom att träffa och prata med människor som arbetar i de olika verksamheterna.

Har du några goda idéer eller något du gärna vill diskutera inom de olika ämnesområdena är du varmt välkommen att ta kontakt med respektive ansvarig. Telefonnummer och mailadress finner du i listan ovan.

 

Marie Vallée,

Ordförande