Försöksnominering 2013

Mellan den 15:e oktober – 4 november pågår Moderaternas försöksnominering till riksdag, landsting och kommun inför valet 2014. Du som medlem kommer att få ett utskick hem i brevlådan med information om hur du röstar i försöksnomineringen.

Brommamoderaterna har medlemmar som ställer upp i försöksnomineringen i alla tre valen, alltså till Kommunfullmäktige, Landstingsfullmäktige och Riksdagen. Nedan presenteras namnen på föreningens deltagare i bokstavsordning och för varje val.

Du som medlem – missa inte chansen att påverka – rösta i försöksnomineringen!

Kommunfullmäktige

Andreas Berglöf, 44 år
Idrott och hälsofrågor ligger mig varmt om hjärtat. Något som jag politiskt fått möjlighet att engagera mig i under den här mandatperioden i Idrottsnämnden. För att så många som möjligt ska kunna ta del av idrottande, och därigenom få förbättrad hälsa, har vi den här mandatperioden bl.a. satsat på att bygga billigare sim- och idrottshallar. Detta vill jag fortsätta verka för om jag blir invald i KF.

 

Loulou Du Rietz-Svensson, 74 år
Den som arbetar måste kunna leva på sin lön. Den som har arbetat måste kunna leva på sin pension. Om man arbetar eller har arbetat ska man inte behöva bidrag för att överleva. Jag är idag en glad pensionär som vill arbeta för alla stockholmares bästa och har både tid och kraft för det. Barn behöver en bra barnomsorg, som även ger kunskap. Skolbarn behöver bra lärare, som kan ge goda kunskaper Pensionärer måste veta att äldreomsorgen fungerar när man inte längre kan klara allting själv.

 

Maria Hagbom, 48 år
Jag kandiderar till KF för ett växande Stockholm, som fungerar för människor i deras vardag. Det ska vara enkelt att bo, leva och jobba i Stockholm. Nya bostäder måste till och trafikens kapacitet måste både ökas och göras effektivare. Till det kommer förskolor, skolor och en äldreomsorg som kan möta framtida behov och en önskan om valfrihet och egenmakt. Har idag uppdrag i Bromma Stadsdelsnämnd och Exploateringsnämnden.

Mikael Holm, 51 år

Jag brinner för frågor om mångfald, jämlikhet, näringsliv, vård och skola.
Jag vill kasta ut Sverigedemokraterna ur politiken. Jag har främst arbetat inom Telekom och IT i ledarskapsbefattningar. Jag har numera ett eget företag och arbetar som management konsult med företagsförvärv och sammanslagningar av företag .

Per Hagwall, 47 år
Se presentation under riksdagen

Landstingsfullmäktige

 

Alexander Seadnia, 44 år
Jag har alltid haft stort intresse och har engagerad mig i olika samhällsfrågor. Genom att utbilda mig till socionom och arbeta nära människor inom socialtjänsten i många år har jag fått många tankar och idéer på hur vi kan utveckla Stockholm i världsklass. Stockholm växer i allt snabbare takt och därmed ställs också stora krav på oss politiker att tillgodose medborgarnas behov när det gäller vård och omsorg, infrastruktur o.s.v. på bästa möjliga sätt. Jag tror på att olikheter är en styrka, och ett Stockholm som är uppbyggd utifrån en mångfald bidrar till en storstad i världsklass.

Mahnaz  Johansson, 50 år
Mitt huvudsakliga intresse berör offentliga verksamheter med inriktning på människors möjlighet att påverka sin vardag och mötet med t ex sjukvård och omsorg. Jag vill framför allt bidra till att öka individens möjligheter att påverka hur sjukvården organiseras. Utöver detta vill jag prioritera möjligheter till förbättrad tillgänglighet inom vården.

Magnus Svensson, 29 år
Jag jobbar till vardags som hotellreceptionist.  Jag Brinner för kollektivtrafiken i Stockholm och vill göra kollektivtrafiken ännu bättre.

Michael Holm, 51 år
Se presentation under Kommunfullmäktige

 

Riksdagen

Per Hagwall, 47 år

Jag bor i Bällsta och arbetar som brevbärare i Kista. Idag representerar jag moderaterna i kommunfullmäktige, Stadsbyggnadsnämnden och Bromma stadsdelsnämnd. I riksdagen vill jag arbeta för en stat som sköter det bara staten kan göra, som är stark för sina medborgare när den behövs. Men staten skall också låta medborgarna vara starka själva när den inte behövs. Kort sagt: Gör rätt saker och gör saker rätt. I kommunen vill jag bygga bostäder så att våra unga inte tvingas flytta bort.