Entréutbildning för alla kvinnor i staden!

Utbildningen vänder sig till dig som vill bli introducerad i politiken i ett första utbildningssteg. Alla kvinnliga medlemmar kan anmäla sig. Syftet med utbildningen är att deltagarna  ska få större kunskap kring moderat politik och bredda sitt nätverk. Följande frågor kommer att behandlas under utbildningens gång:

  • Vad är politiskt engagemang?
  • Hur kan jag påverka?
  • Vad vill jag med mitt engagemang?
  • Vad innebär det att ha väljares förtroende?
  • Hur förvaltar jag förtroendet?
  • Hur gör vi som kvinnor för att ta mer plats i politiken?
  • Vilken är vår målgrupp och hur når vi den?
  • Varför ska jag vara med i ett nätverk?
  • Vilka värdegrunder står Moderat politik för?
  • Vad är viktigt i politiken?

Mer information på Moderatkvinnornas hemsida här.

Anmälan till entréutbildningen gör du senast den 10 februari kl.18.00 till: sophia.granswed@moderat.se

Har du frågor om entréutbildningen? Kontakta utbildningsansvariga Katja Hessle, katja.hessle@moderat.se och Marie Ljungberg-Schött marie.schott@moderat.se 

//Styrelsen i Brommamoderaterna