DN, vilse i Ulvsunda slottspark

I morse kunde följande ingress läsas i en artikel i DN:s Stockholmsupplaga, den toppade också dn.se.

”Sextio radhus och åtta villor ska byggas i en av Stockholms äldsta parker. På torsdag väntas exploateringsnämnden sälja en del av Ulvsunda slottspark till ett privat företag.”

Sedan får en miljöpartist oemotsagd lägga ut texten om hur hemskt allting är och att miljöpartiet alltid varit emot byggplanerna.

Fakta 1: Exploateringsnämndens möte var i torsdags.

Fakta 2: Den mark som säljs är inte den som skall bebyggas med bostäder

Det är helt klart att den oinsatte läsaren skall luras att få uppfattningen att staden säljer parkmark för att den skall bebyggas med bostäder. Så är det inte alls, bostäderna byggs på den mark som redan tillhör konferensanläggningen. Landstinget sålde slottet och marken för tio år sedan eftersom de inte hade något behov av den själva. Alltsedan dess har ägarna av god vilja låtit allmänheten vistas i parken. Det som nu sker är att allmänhetens tillträde garanteras på papper samtidigt som den historiskt värdefulla barockdelen av parken behålls, rustas upp och utvidgas ner mot vattnet så som den var när slottet byggdes.

För den som undrar, vilken mark är det som säljs om det inte är parken? Jo det är det nordvästra hörnet mot Ulvsundavägen (lilastreckat på kartan). Ett område som idag mest består av en gata…

Detalj av plankarta
Detalj av plankarta

Fakta 3: Miljöpartiet röstade för bebyggelse då ärendet var på remiss i Bromma stadsdelsnämnd för ett år sedan. Samtliga partier röstade för exploatering (men ville ha det snyggare formgivet). Miljöpartiet la dessutom ett särskilt uttalande som börjar: ”Förslaget har mycket stora fördelar för trivsel och miljö”…

Det hade ju varit underlag till en intressant motfråga att ställa för reportern, ja, förutsatt att hon gjorde research alltså.

Vad hade DN för teman på artikeln?

”Bostäder” – nix.

”Bromma” -nej.

”Miljöpartiet” – bingo!

Det blir intressant om DN går vidare på det temaspåret, möjligheten för partierna att oemotsagda uttala sig om sina hjärtefrågor lär bli populär bland dem, iallafall för de som får vara med.