Brommas kandidater i provvalet

På tisdag 27/10 börjar det interna provvalet för medlemmar i Moderaterna i Stockholms stad.

Nedanstående kandidater är medlemmar i eller verkar i Brommamoderaterna:

(Då provvalet börjar kommer också att finnas länkar till varje kandidats presentationssida)

Andreas Berglöf (KF, LF, RD)      Jag vill engagera mig politiskt för att jag vill bidra till ett än bättre samhälle. Detta vill jag göra i Moderaterna för att partiets syn på människans frihet och ansvar överensstämmer med mina grundvärderingar. Jag är övertygad om att jag skulle kunna bli en resurs för Moderaterna genom mitt samhällsintresse, vana av politiskt arbete samt kunskap av att driva frågeställningar på olika nivåer.

Louise du Rietz-Svenson (KF, LF, RD)      Alla har vi varit yngre, ingen har varit äldre. För att samhället ska bli bra för alla behövs såväl yngres entusiasm som äldres erfarenhet. Äldre har länge fått stå tillbaka för att få yngre i arbete. Det har varit rätt och nödvändigt, eftersom (s) försummade det. Men nu vill jag arbeta för att även äldres villkor förbättras vad gäller ekonomi, sjukvård och rehabilitering, boende och omsorger.

Magnus Gutenberg (KF, RD)      Jag är en ensamstående trebarnsfar som arbetar i en låg- och mellanstadieskola i Bromma. Jag älskar mitt arbete men tycker också om att engagera mig i andra sammanhang. Jag sitter med i Bromma kyrkofullmäktige och kyrkoråd och är nämndeman i tingsrätten. Jag vill verka för allas lika rättigheter och för barnens bästa. Ett mål är att lagen ska skrivas lika för mammor och pappor, barn behöver båda.

Maria Hagbom (KF, LF)      Jag bor i Riksby och jobbar som politisk sekreterare för alliansen i Tyresö. Är utbildad samhällsplanerare vid Stockholms Universitet. Har jobbat inom kommunal sektor som projektledare inom flera områden för kommunledning och förvaltningsledning. Har tidigare varit sekreterare i Sigtunamoderaternas styrelse under några år. Intresseområden: Individens egenmakt och hälsa, skola, vård och omsorg. www.mariahagbom.se

Per Hagwall (KF, RD)      Jag är brevbärare och ordförande i Brommamoderaterna. Ledamot i Bromma stadsdelsnämnd och ersättare i Stadsbyggnadsnämnden. Mitt motto är: Gör rätt saker och gör saker rätt. Staten skall inte kvotera eller diskriminera. För ett Stockholm som växer, med medborgare som är fria att välja och fria att röra sig. Jag söker ditt mandat för att minska förmynderiet och öka familjernas frihet. www.hagwall.nu

Christian Lönnqvist (KF)      Jag studerar på Stockholms Universitet till civilekonom. Om jag skulle bli vald till kommunfullmäktige vill jobba för tre huvudpunkter: En bättre och mer individuell äldreomsorg, att skapa ett starkare miljötänkande inom Stockholmskommun och verka för ett bättre företagarklimat. Min politiska kompass ligger på att ge människor frihet och valbarhet i vardagen.

Max Nilson (KF) Jag är 18 år och går mitt sista år på Blackebergs gymnasium. Under min tid som aktiv i MUF har jag varit med om många goda stunder. En mycket speciell sådan var EU valrörelsen då jag var affischeringsansvarig och vi i MUF Stockholm hade otroligt roligt tillsammans. Jag känner mig nu mogen att ge mig in i den ”riktiga” politiken och jag tror att jag kanske kan bidra med lite nytänkande i många frågor.

Alexander Saednia (KF)      Jag är socionom i botten och har vidareutbildad mig inom ledarskap. Jag har arbetat mestadels med sociala frågor. Mest inom arbetsmarknad, missbruk och försörjningsstöd. Sista 7 åren har jag arbetat som enhetschef inom socialtjänsten. 
Jag har stort engagemang för sociala frågor så som samhällsutveckling. Vill jättegärna arbeta förebyggande inom integration.

Rasmus Törnblom, Västerled (LF)      Jag är en 19 årig Brommabo som leder Norra Europas största skolpolitiska förbund, Moderat Skolungdom. Nu söker jag ditt stöd för att få påverka politiken i landstinget. Främst vill jag verka för en kollektivtrafik som är trygg och tillgänglig, dygnet runt. Inga resenärer ska lämnas ensamma mitt i natten. Sjukvården måste vara långsiktig, se till patienterna och erbjuda flera olika alternativ.

Dennis Wedin, Spånga (KF)      Jag vill se privata alternativ, fokus på Stockholms kärnverksamhet och en stark arbetslinje. Det inkluderar även bättre villkor för äldre, som alla faktiskt har ett långt arbetsliv bakom sig. Har under 3 år som ordförande i MUF Västerort b.la. kämpat för att 12:an ska gå till kl: 3 och att politiska partier ska släppas in i områdets gymnasieskolor. Idag yngst anställd på Moderaternas riksdagskansli.

Erik Öman (KF, LF)      Civilekonom. Ersättare Bromma stadsdelsnämnd, ledamot kyrkofullmäktige, nämndeman Svea Hovrätt. Jag önskar att få jobba med vård- och omsorgsfrågor. Det är viktigt att det inom denna sektor finns ett flertal olika utövare som utvecklar metoder och som håller en hög kvalité. Dessutom vill jag arbeta med lokala miljöfrågor. Kommunen bör endast syssla med sina huvuduppgifter.