Årsmötet den 4 mars 2013

Vid årsmötet den 4 mars 2013 valdes Maria Hagbom till ny ordförande och Alexander Saednia till vice ordförande. Maria och Alexander tackar för förtroendet att leda Brommamoderaterna det kommande verksamhetsåret. Vi vill också tacka den avgående styrelsen och Andreas Berglöf för ett mycket bra ordförandeskap.  Nu har den nya styrelsen konstituerat sig. Nedan kan du se vilka som blev valda på årsmötet den 4 mars och vilka funktioner och mejladress var och en har. Välkommen att kontakta någon av oss om ni har frågor eller funderingar.

Maria Hagbom – (ordförande och medlemsansvarig)

maria.hagbom@moderat.se

– Alexander Saednia (vice ordförande och utbildningsledare)

niasaed@yahoo.com

– Magnus Svensson – (sekreterare, webb och informationsansvarig)

magnus.svensson@moderat.se

– Siv Hallqvist (kassör och vice val- och kampanjledare)

burhal@telia.com

– Mahnaz Johansson (val- och kampanjledare)

mahnaz.johansson@hotmail.com

-Johan Hultgren (vice utbildningsledare)

Johanhultgrenepost@gmail.com

– Karoline Goldberg (ledamot)

Karoline.goldberg@moderat.se

– Ulrika Mattsson (ledamot)

ulrika.mattsson@foyen.se

– Inger Mohlin (mötesansvarig)

inger_mohlin@hotmail.se

//Styrelsen