Årsmöteshandlingar 2017

Välkommen på Brommamoderaternas årsmöte.

Talare är Hanif Bali, riksdagsledamot och ledamot i näringsutskottet.

Datum och tid: 20 februari 19.00

Plats: Ängbysalen, Ängbykyrkan, Kyrkbacken 9, Bromma

Anmälan: Vi bjuder på dryck och tilltugg. För att kunna beräkna hur många som kommer ber vi dig anmäla dig till Evelina.kogsta@moderaterna.se senast 17 februari. Det behövs ingen anmälan för att delta i mötet, bara att du är medlem.

Handlingar:

Verksamhetsberättelse Bromma 2016

Motioner och svar_Bromma2016