Kära medlemmar!

I och med årsmötet den 8 mars blev jag vald till ordförande och tackar för förtroendet att leda Brommamoderaterna under det kommande verksamhetsåret. Jag vill också tacka avgående styrelse för det jobb och engagemang som dom lagt ner under föregående verksamhetsår. Jag vill särskilt tacka avgående ordförande, Marie Vallée, för ett mycket bra ordförandeskap.

Vi står i tur att konstituera oss och så fort det är gjort kommer dessa uppgifter upp på hemsidan så att ni vet vem det är i styrelsen som ni ska kontakta i olika frågor. Tills vidare får ni gärna kontakta mig om ni har frågor eller funderingar.

Min ambition är att vi ska fortsätta ha en bra dialog med alla intresserade samt att våra aktiviteter ska attrahera er att delta.

Vänliga hälsningar,

Andreas Berglöf