Verksamhetsbesök

Igår deltog Brommamoderaternas ordförande, Andreas Berglöf, i de verksamhetsbesök som Moderaterna genomför just nu under höstkampanjen. Gårdagens verksamhetsbesök genomfördes på Mälarbacken vård- och omsorgsboende.

På Gruppboendet finns sju avdelningar, varav en har 18 lägenheter för personer med psykiska funktionshinder och 8 lägenheter för demenssjuka med särskilda behov. En avdelning har 8 lägenheter för korttids-, växel- och avlastningsboende samt 18 lägenheter för personer med demensdiagnos. Övriga fem avdelningar är boende för demenssjuka.

Förutom enhetschef Yvonne Benner träffade vi även övrig vårdpersonal som berättade om hur det är att jobba med demenssjuka. Flera hade jobbat där länge och beskrev hur väl man trivdes trots det stundtals tunga jobbet.