Årsmötet, 21 mars, 2011

Årets årsmöte lades mycket sent i år, men den 21 mars var det dags. Vid årsmötesförhandlingarna valdes undertecknad, Marie Vallée till ordförande och Andreas Berglöf valdes till vice ordförande för det kommande verksamhetsåret. Vid årsmötet avtackades bland annat Louise du Rietz-Svensson som bett att få avsluta sitt långa värv som styrelseledamot. Även Per Hagwall avtackades då han valt att avgå som styrelsens ordförande för att kunna engagera sig ordentligt på de tunga uppdrag han har vid sidan av sitt ordinarie arbete som brevbärare. Som ersättare i Kommunfullmäktige får han ofta tjänstgöra, och de viktiga uppdrag som ledamot i både Stadsbyggnadsnämnd och Stadsdelsnämnd är båda tunga och krävande. Vi önskar Per Hagwall lycka till i framtiden.

Tyvärr hade jag inte möjlighet att närvara vid själva årsmötet på grund av tjänsteresa men är hedrad över att årsmötet valde mig att få verka som Brommamoderaternas ordförande under det kommande verksamhetsåret. Varmt tack för det förtroendet. Jag kommer detta år att inrikta arbetet på att öka kunskapen hos styrelsen avseende våra partipolitiska frågeställningar och arbeta för att förbereda oss inför de kommande valrörelserna. Vi har en hel del viktiga uppgifter framför oss. Arbetsuppgifter som kräver mycket kraft, fokus och energi.

 

Efter årsmötesförhandlingarna sammanstrålade Västerledsföreningen med Brommamoderaterna för att lyssna på Stockholms Finansborgarråd, Sten Nordin som höll ett (vad jag fått veta i efterhand) mycket intressant anförande om Moderat politik för Stockholms utveckling. Efter anförandet ställdes många frågor och därefter serverades ost och vin. Varmt tack riktar vi till Mats Olstedt och Inger Mohlin från Brommamoderaterna som lagt ner så mycket arbete med att arrangera det hela.

Marie Vallée, ordförande för Brommamoderaterna