Kyrkoval

På valdagen kan du rösta i en vallokal i den kyrka som ligger närmast där du bor. Vallokalerna är öppna kl. 8.00 – 11.00 och kl 13.00 – 20.00. Du får ditt röstkort med posten. På röstkortet står det vilken vallokal du ska gå till.

Före valdagen kan du rösta på två sätt:

1.  Brevrösta. Hämta ditt brevröstningspaket på församlingsexpeditionen, Stopvägen 120.

2.  Förhandsrösta. Du kan förhandsrösta på församlingsexpeditionen, Stopvägen 120, från måndag den 7 september till onsdag den 16 september. Öppettiderna är kl 13-16 på vardagar. Det är kvällsöppet tisdag den 8 och onsdag den 16 kl 17-20. Du kan även rösta lördag den 12 september kl 10-13.