Dags att bilda Valallians för Sverige!

(090408)

Det är långt kvar till riksdagsvalet, och mycket kan hända fram till september 2010. Opinionsmätningarna har börjat se riktigt bra ut, men några Allianspartier ligger obehagligt nära fyraprocentsspärren. Detta problem kan lösas med en borgerlig valallians, som också har flera andra fördelar.

En borgerlig valallians, med gemensam partibeteckning, men fortfarande med listor för respektive parti skulle som jag ser det ha fyra stora fördelar;

1. Risken att en borgerlig röst skulle bli ”bortkastad” försvinner.
2. Risken att Sverigedemokraterna skulle få vågmästarställning minskar kraftigt.
3. Vår sammanhållning skulle manifesteras ytterligare.
4. Det skulle vara ett alternativ att arbeta för i valrörelsen för allmänborgerliga väljare som inte vill engagera sig i ett speciellt parti. En röst på en blank Alliansvalsedel delas i så fall jämnt mellan partierna.

Det finns också en nackdel: Eftersom denna partibeteckning inte tidigare fått en procent av rösterna i hela riket så måste Alliansen bekosta valsedlarna själva. Detta blir dock en engångskostnad för valet 2010 och en väl värd investering.

Nu finns också en facebookgrupp för de som tycker detta är en bra idé: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=63013214673